Kringenwerk Westelijke Mijnstreek


Contactgegevens

Al ruim dertig jaar organiseren vrijwilligers het Kringenwerk in de Westelijke Mijnstreek. Ieder jaar proberen zij een boeiend programma samen te stellen op het snijvlak van religie en cultuur, waarbij steeds wordt gezocht naar deskundige inleiders, eigentijdse thema’s en verrassende vormen.

Welkom is iedereen die geïnteresseerd is in spiritualiteit, theologie, filosofie, wereldgodsdiensten, maatschappelijke vragen, kunst en cultuur. Per jaar nemen zo’n vier- tot vijfhonderd belangstellenden aan de verschillende kringen deel. Van deelnemers wordt meestal een kleine bijdrage gevraagd om de kosten (onder andere reis- en onkosten van de inleiders) te dekken.

Aanmelden kan via het versturen van onderstaand aanmeldformulier. Een andere optie is het sturen van een mail naar kringenwerkwm@gmail.com. Mocht dit allemaal te lastig zijn dan kunt u ook telefoneren naar 046-4432437

 
Aanmeldformulier


Gelieve hieronder uw gegevens in te vullen, aan te vinken voor welke kringen u zich wil aanmelden en dan op de 'Verstuur'-knop te drukken.
Er wordt een e-mail gestuurd naar de coordinator en u ontvangt binnen enkele minuten ook een eigen bevestiging van deze email. Mocht u die niet ontvangen, dan is er mogelijk technisch iets misgegaan en verzoeken we u contact op te nemen via de gewone e-mail: kringenwerkwm@gmail.com.

Naam:
Straat+huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:

 

1.1        Gesprekken rond levensbeschouwing
1.2        MultiCultureel samenleven 1 op 5 okt in JK of  op 14 nov in OK
1.3        MultiCultureel samenleven 2 op 16 nov in JK of op 21 nov in OK
1.4        MultiCulturaliteit -1 op 15 mrt 2018 in VU Maasland
1.5        MultiCultureel samenleven 4 op 19 dec in OK of op 21 dec in JK
1.6        Voltooid leven
1.7        Loverboys
1.8       Passie van vrijwilligers in de informele zorg
2.1       Nieuwe Spiritualiteit?
2.2       Taizé-viering
2.3       Sacrale dans groep 1 (1 keer per maand) of groep 2 (2 keren per maand).       
2.4       Chi Kung(Qi Gong)
2.5       Vrijmetselarij
3.1       Geloof en wetenschap
4.1       Filmavond
5.1       Herfstwandeling Imstenraderbos
5.2       Voorjaarswandeling in De Doort

 

Sitemap
Home
Agenda
Contact
Programma

Login
Thema's
1:Ethische en maatschappelijke vragen
2:Spiritualiteit
3:Filosofie en Theologie
4:Kunst en Cultuur
5:Ontmoeting en Toerusting
6:Lang Leve Leren
Agenda komende periode
(Geen agenda)

een product van class automatisering geleen, © 2015-2017